Privacy- en cookieverklaring

Ik, Merel Anna vind het belangrijk en heb de verplichting om jou te informeren over welke gegevens ik van jou verwerk en wat er met jouw gegevens gebeurt. Daarom wordt in deze privacyverklaring zo helder mogelijk uitgewerkt wat ik doe met persoonsgegevens en welke rechten je hierbij hebt.

De AVG begrippen
Ook wij zijn gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die sinds mei 2018 van kracht is. Deze privacyverklaring is een van de verplichtingen die daaruit voortvloeit. Volgens de AVG mag ik persoonsgegevens verwerken. Dit mag ik niet zomaar doen, ik moet hiervoor wel een goede grond en een doel hebben er duidelijk en open over zijn.

Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen de wet, een overeenkomst, toestemming of een gerechtvaardigd eigen belang zijn. Voorbeelden van een doel zijn het draaiend houden van een website, het bijhouden van een administratie of het versturen van een nieuwsbrief zijn. 

Het begrip verwerken doelt op alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: opslaan, bewerken, publiceren, kopi ren, bekijken, weergeven, delen, etc…

Persoonsgegevens (ook bijzondere)
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te zijn herleiden tot een persoon. Natuurlijk zijn dit naam- en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer, maar het kan ook gaan om een omschrijving van een persoon op basis waarvan diegene te herkennen is. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat deze zo uniek zijn dat ze terug kunnen leiden naar een specifiek huishouden of persoon. Met alle gegevens ga ik dan ook zorgvuldig om en ik zal niet meer persoonsgegevens van je bewaren dan nodig.

Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn de ‘bijzondere persoonsgegevens’,
waaruit gevoelige informatie kan worden gehaald, zoals informatie over gezondheid, geaardheid, religie/levensbeschouwelijke overtuigingen of biometrische gegevens als vingerafdrukken. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van mijn klanten.

Gegevens bedrijf en contactgegevens
Ik ben zelf verantwoordelijk voor de gegevens die mij worden toevertrouwd, waar ik derden inzet bij de verwerking van de persoonsgegevens, zal ik dit uitdrukkelijk vermelden in deze verklaring. Voor alle vragen en opmerkingen rondom privacy en deze privacyverklaring kun je contact opnemen met mij. Mijn bedrijfsnaam is Beabird. Binnen deze organisatie is Merel Anna Martens het aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ik ben gevestigd te Toon Hermanslaan 23 in Beverwijk en bereikbaar via telefoon: +31 6 81604096 of e-mail: info@merelanna.nl

Nieuwsbrief
Als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, zal ik jouw naam ene-mailadres opslaan in mijn mailinglist. Je hebt je hier zelf voor aangemeld door je e-mailadres in te vullen op de site, of door hiermee akkoord te gaan bij een bestelling. Je hebt mij hiermee toestemming gegeven om deze gegevens te gebruiken
voor het versturen van de nieuwsbrief en verwante marketingactiviteiten. Ik gebruik deze gegevens dan ook alleen voor dit doel.

Ik maak voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van software van een derde, te weten Mailchimp. Ik bewaar deze gegevens tot je jou uitschrijft bij mijn nieuwsbrief. Dit kun je zelf doen door in de nieuwsbrief op de link tot uitschrijven te klikken.

Contactformulier
Bij het invullen van het contactformulier op mijn website vraag ik je om een aantal gegevens. Het gaat dan om jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heb ik nodig om contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van jouw vraag. Door het versturen van het contactformulier geef je mij toestemming om deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen. Ik zal de gegevens uiterlijk 2 (twee) maanden bewaren, tenzij je verdere diensten/producten bij mij afneemt afneemt.

Gegevens voor overeenkomst
Bij het aangaan van een overeenkomst, zal ik jouw naam- en adres gegevens, emailadres en telefoonnummer verwerken. Ook bank- en betaalgegevens en, indien u handelt vanuit een bedrijf, uw KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens heb ik nodig om de overeenkomst uit te voeren en om ervoor te zorgen dat ik betaald kan worden door jou. Daarnaast bewaar ik correspondentie waaruit blijkt dat er een overeenkomst is en wat deze inhoudt. Dit kunnen e-mails zijn of een door jou ondertekend contract. In het laatste geval bewaar ik dus ook jouw handtekening. Ik heb daarnaast een wettelijke bewaarplicht, op basis waarvan ik jouw gegevens 8 jaar zak bewaren. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens vernietigd.

Comments op blogs
Bij het plaatsen van commentaar op mijn blog, laat je jouw naam en eventueel emailadres achter. Deze gegevens worden enkel opgeslagen op de website voor de publicatie van jouw commentaar en blijven staan tot jij, of ik, jouw commentaar weer verwijder.

Cookies
Voor mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparaat (computer, smartphone, tablet) worden geplaatst, waardoor je kan worden herkend als individuele gebruiker.

Voor sommige cookies dient u ons toestemming te verlenen voordat deze geplaatst worden, andere cookies plaatsen wij om een goed functionerende website te hebben.

Je kunt cookies zelf van je apparaten verwijderen in je browserinstellingen. Ik plaats de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Het gaat hierbij om cookies die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de website op de juiste manier in beeld krijgt, ik eventuele foutmeldingen inzichtelijk krijg en de juiste taal wordt ingesteld. Ook zorgen ze ervoor dat je kunt inloggen en, indien van toepassing, ingelogd blijft. Deze cookies worden door alle websites geplaatst en zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken. Zonder deze cookies kun je onze website niet bezoeken en kan ik geen werkende
website houden.

Analytische cookies
Analytische cookies geven mij inzicht in jouw bezoek op de website. Ik kan in Google Analytics precies zien hoe je door onze website heen bladert, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke niet, op welk apparaat je mijn website bezoekt en andere relevante gegevens op basis waarvan ik mijn website kan verbeteren. Het is voor mij natuurlijk van groot belang dat mijn website goed werkt en aansluit op wat mijn bezoekers graag zien. Deze analytische cookies gebruiken jouw IP-adres. Ik heb mijn instellingen zo ingesteld, dat jouw IP adres niet volledig wordt opgeslagen en niet wordt gedeeld met derden. Daardoor zijn deze gegevens niet naar jou te herleiden.

Hiervoor dien je jouw toestemming te verlenen door akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Dit doe je door akkoord te gaan met tracking cookies in de cookiemelding op onze website.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die bijhouden op welke pagina’s je bent geweest. Op deze manier kan ik je relevante advertenties laten zien. Dit zijn dus eigenlijk cookies die andere partijen (derden) plaatsen en die worden herkend, waardoor je alleen relevante advertenties te zien krijgt.
Daarnaast kun je door deze cookies advertenties van mij tegen komen op de websites van anderen of social media. Deze cookies plaats ik alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Social media
Online marketing activiteiten
Ik kan gebruik maken van social media voor mijn marketing. Hiervoor maak ik gebruik van tracking cookies of uw e-mailadres. Indien je klant bent bij mij, of bent aangemeld voor mij nieuwsbrief, kun je hierdoor relevante informatie en acties te zien krijgen van mij. Je krijgt dan een op jou afgestemde advertentie te zien op Google en social media als Instagram.

Daarnaast kan ik ook gebruik maken van social media 
marketingmogelijkheden, door (bijvoorbeeld) op Instagram advertenties te plaatsen bij mensen die voldoen aan een bepaald profiel, bijvoorbeeld op basis van woonplaats of interesses. Ik krijg dan geen toegang tot op de persoon herleidbare gegevens. Je hebt hiervoor zelf toegang gegeven aan de betreffende social media. Ik verwijs je hiervoor dan ook naar de privacyverklaring en de overeenkomst met deze partijen.

Derden
Om je goed van dienst te kunnen zijn, maak ik gebruik van de diensten van derden. Met al deze derden heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten en zij hebben alleen toegang tot jouw gegevens voor zover noodzakelijk en met een specifiek doel. In de meeste gevallen zullend deze derden jouw gegevens niet te zien krijgen en enkel opslaan.

Het gaat om de volgende derden:
– Boekhouder;
– Boekhoudsoftware;
– Software voor de verspreiding van onze nieuwsbrief;
– Webhoster voor het in de lucht houden van de website;
– E-mail host;
– Provider voor telefonie;
– Cloudopslag.

Rechten van betrokkenen
Als jouw gegevens door mij worden verwerkt, dan heb je bepaalde rechten. Je mag te allen tijde inzage vragen in de gegevens die ik van jou heb. Daarnaast heb je ook het recht van mij te vragen jouw gegevens aan te passen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met mij op te nemen via info@merelanna.nl.

Beveiliging
Alle gegevens zullen door mij op een adequate manier worden beveiligd, zoals je ook van mij mag verwachten. Jouw gegevens worden ook niet aan derden verstrekt, anders dan hierboven is vermeld. Mochten (kwaadwillende) ondanks alle beveiligingsmaatregelen toch toegang hebben gekregen tot jouw gegevens, op welke manier dan ook, dan zal ik je binnen [24] uur na ontdekking van dit data lek op de hoogte stellen. Ik zal je dan ook informeren over de vervolgstappen en de rechten die u heeft.

Klachtrecht
Bent je niet tevreden met de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga? Dan kun je natuurlijk altijd je zorgen met mij bespreken, eventueel in een persoonlijk gesprek. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en het meldingsformulier.